Visitor:  5198529 Date:  , Nankana Sahib Time :

Sri Nankana Sahib

WHAT IS HUKAMNAMA ?

Talking to Guru Granth Sahib Ji Whenever we go to the Gurdwara and stand in Ardas, at the end of the Ardas we recite the following words:

Guru Granth Ji Maneo, Pargat Guraa Ki Deh.
Guru Granth Sahib is the spiritual embodiment of the Gurus.

Jo Prabh Ko Milbo Chahe, Khoj Shabad Meh Leh.
Those who seek union with God should search through the divine wisdom contained in Guru Granth Sahib.

These words are so beautiful and contain the essence of Sikh ideology. To a non-Sikh the Guru Granth Sahib Ji may seem just a book, a piece of well constructed literature from the 15th century; but to a Sikh the Guru Granth Sahib Ji is much more than that. To a Sikh Guru Granth Sahib is their living, breathing, talking spiritual guide or Guru.
Many will ask how talking to Guru Granth Sahib is possible, and if so what the method is of communicating with Guru Ji. Since Guru Gobind Singh Ji bestowed Guru-ship upon Guru Granth Sahib, Sikhs have been asking Guru Granth Sahibs Ji's advice and for Guru Sahibs spiritual guidance through the tradition of taking a Hukumnama. The word Hukumnama literally means, 'royal decree'. The method of taking is a Hukumnama is by performing an Ardas in front of Guru Granth Sahib Ji, in this ardas you can ask a question or simply ask for Guru Ji to bless you with some words of spiritual wisdom. At the end of the Ardas taking Guru Ji in both hands you open the pages of Guru Granth Sahib ji at random and the first Shabad on the left hand page of Guru Ji is the 'Hukumnama' filled with the spiritual wisdom or answer that you require.
Even today a Hukumnama is taken in each Gurdwara daily when Guru Granth Sahib Ji is opened in the early hours of the morning; this seva of opening Guru Granth Sahib Ji is called Parkash Seva.
This Hukumnama is considered to be the Guru's royal decree for the whole Sikh nation for that particular day. Don't think that Guru Granth Sahib Ji is a piece of ancient literature which has no value in modern day life. Each page of Guru Granth Sahib Ji is filled with the highest spiritual wisdom known to man, and a Hukumnama taken with love and faith can change lives.

Sachkhand Gurdwara Janam Asthan Sri Nankana Sahib, Pakistan

Amrit Wele Da Hukamnama Sahib Tuesday, 30 May 2023, ANG:687/688

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਛੰਤ


Ḏẖanāsrī mėhlā 1 cẖẖanṯ
Dhanaasaree, First Mehl, Chhant:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥


Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਤੀਰਥਿ ਨਾਵਣ ਜਾਉ ਤੀਰਥੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ॥


Ŧirath nāvaṇ jā▫o ṯirath nām hai.
Why should I bathe at sacred shrines of pilgrimage? The Naam, the Name of the Lord, is the sacred shrine of pilgrimage.

ਤੀਰਥੁ ਸਬਦ ਬੀਚਾਰੁ ਅੰਤਰਿ ਗਿਆਨੁ ਹੈ ॥


Ŧirath sabaḏ bīcẖār anṯar gi▫ān hai.
My sacred shrine of pilgrimage is spiritual wisdom within, and contemplation on the Word of the Shabad.

ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਸਾਚਾ ਥਾਨੁ ਤੀਰਥੁ ਦਸ ਪੁਰਬ ਸਦਾ ਦਸਾਹਰਾ ॥


Gur gi▫ān sācẖā thān ṯirath ḏas purab saḏā ḏasāhrā.
The spiritual wisdom given by the Guru is the True sacred shrine of pilgrimage, where the ten festivals are always observed.

ਹਉ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਕਾ ਸਦਾ ਜਾਚਉ ਦੇਹੁ ਪ੍ਰਭ ਧਰਣੀਧਰਾ ॥


Ha▫o nām har kā saḏā jācẖa▫o ḏeh parabẖ ḏẖarṇīḏẖarā.
I constantly beg for the Name of the Lord; grant it to me, O God, Sustainer of the world.

ਸੰਸਾਰੁ ਰੋਗੀ ਨਾਮੁ ਦਾਰੂ ਮੈਲੁ ਲਾਗੈ ਸਚ ਬਿਨਾ ॥


Sansār rogī nām ḏārū mail lāgai sacẖ binā.
The world is sick, and the Naam is the medicine to cure it; without the True Lord, filth sticks to it.

ਗੁਰ ਵਾਕੁ ਨਿਰਮਲੁ ਸਦਾ ਚਾਨਣੁ ਨਿਤ ਸਾਚੁ ਤੀਰਥੁ ਮਜਨਾ ॥੧॥


Gur vāk nirmal saḏā cẖānaṇ niṯ sācẖ ṯirath majnā. ||1||
The Guru's Word is immaculate and pure; it radiates a steady Light. Constantly bathe in such a true shrine of pilgrimage. ||1||

ਸਾਚਿ ਨ ਲਾਗੈ ਮੈਲੁ ਕਿਆ ਮਲੁ ਧੋਈਐ ॥


Sācẖ na lāgai mail ki▫ā mal ḏẖo▫ī▫ai.
Filth does not stick to the true ones; what filth do they have to wash off?

ਗੁਣਹਿ ਹਾਰੁ ਪਰੋਇ ਕਿਸ ਕਉ ਰੋਈਐ ॥


Guṇėh hār paro▫e kis ka▫o ro▫ī▫ai.
If one strings a garland of virtues for oneself, what is there to cry for?

ਵੀਚਾਰਿ ਮਾਰੈ ਤਰੈ ਤਾਰੈ ਉਲਟਿ ਜੋਨਿ ਨ ਆਵਏ ॥


vīcẖār mārai ṯarai ṯārai ulat jon na āv▫e.
One who conquers his own self through contemplation is saved, and saves others as well; he does not come to be born again.

ਆਪਿ ਪਾਰਸੁ ਪਰਮ ਧਿਆਨੀ ਸਾਚੁ ਸਾਚੇ ਭਾਵਏ ॥


Āp pāras param ḏẖi▫ānī sācẖ sācẖe bẖāv▫e.
The supreme meditator is Himself the philosopher's stone, which transforms lead into gold. The true man is pleasing to the True Lord.

ਆਨੰਦੁ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਖੁ ਸਾਚਾ ਦੂਖ ਕਿਲਵਿਖ ਪਰਹਰੇ ॥


Ānanḏ an▫ḏin harakẖ sācẖā ḏūkẖ kilvikẖ parhare.
He is in ecstasy, truly happy, night and day; his sorrows and sins are taken away.

ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰਿ ਦਿਖਾਇਆ ਮੈਲੁ ਨਾਹੀ ਸਚ ਮਨੇ ॥੨॥


Sacẖ nām pā▫i▫ā gur ḏikẖā▫i▫ā mail nāhī sacẖ mane. ||2||
He finds the True Name, and beholds the Guru; with the True Name in his mind, no filth sticks to him. ||2||

ਸੰਗਤਿ ਮੀਤ ਮਿਲਾਪੁ ਪੂਰਾ ਨਾਵਣੋ ॥


Sangaṯ mīṯ milāp pūrā nāvṇo.
O friend, association with the Holy is the perfect cleansing bath.

ਗਾਵੈ ਗਾਵਣਹਾਰੁ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਵਣੋ ॥


Gāvai gāvaṇhār sabaḏ suhāvaṇo.
The singer who sings the Lord's Praises is adorned with the Word of the Shabad.

ਸਾਲਾਹਿ ਸਾਚੇ ਮੰਨਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਇਆ ਮਤੇ ॥


Sālāhi sācẖe man saṯgur punn ḏān ḏa▫i▫ā maṯe.
Worship the True Lord, and believe in the True Guru; this brings the merit of making donations to charity, kindness and compassion.

ਪਿਰ ਸੰਗਿ ਭਾਵੈ ਸਹਜਿ ਨਾਵੈ ਬੇਣੀ ਤ ਸੰਗਮੁ ਸਤ ਸਤੇ ॥


Pir sang bẖāvai sahj nāvai beṇī ṯa sangam saṯ saṯe.
The soul-bride who loves to be with her Husband Lord bathes at the Triveni, the sacred place where the Ganges, Jamuna and Saraswaati Rivers converge, the Truest of the True.

ਆਰਾਧਿ ਏਕੰਕਾਰੁ ਸਾਚਾ ਨਿਤ ਦੇਇ ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ॥


Ārāḏẖ ekankār sācẖā niṯ ḏe▫e cẖaṛai savā▫i▫ā.
Worship and adore the One Creator, the True Lord, who constantly gives, whose gifts continually increase.

ਗਤਿ ਸੰਗਿ ਮੀਤਾ ਸੰਤਸੰਗਤਿ ਕਰਿ ਨਦਰਿ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਇਆ ॥੩॥


Gaṯ sang mīṯā sanṯsangaṯ kar naḏar mel milā▫i▫ā. ||3||
Salvation is attained by associating with the Society of the Saints, O friend; granting His Grace, God unites us in His Union. ||3||

ਕਹਣੁ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ਕੇਵਡੁ ਆਖੀਐ ॥


Kahaṇ kahai sabẖ ko▫e kevad ākẖī▫ai.
Everyone speaks and talks; how great should I say He is?

ਹਉ ਮੂਰਖੁ ਨੀਚੁ ਅਜਾਣੁ ਸਮਝਾ ਸਾਖੀਐ ॥


Ha▫o mūrakẖ nīcẖ ajāṇ samjẖā sākẖī▫ai.
I am foolish, lowly and ignorant; it is only through the Guru's Teachings that I understand.

ਸਚੁ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਖੀ ਤਿਤੁ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਮੇਰਾ ॥


Sacẖ gur kī sākẖī amriṯ bẖākẖī ṯiṯ man māni▫ā merā.
True are the Teachings of the Guru. His Words are Ambrosial Nectar; my mind is pleased and appeased by them.

ਕੂਚੁ ਕਰਹਿ ਆਵਹਿ ਬਿਖੁ ਲਾਦੇ ਸਬਦਿ ਸਚੈ ਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ॥


Kūcẖ karahi āvahi bikẖ lāḏe sabaḏ sacẖai gur merā.
Loaded down with corruption and sin, people depart, and then come back again; the True Shabad is found through my Guru.

ਆਖਣਿ ਤੋਟਿ ਨ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰੀ ਭਰਿਪੁਰਿ ਰਹਿਆ ਸੋਈ ॥


Ākẖaṇ ṯot na bẖagaṯ bẖandārī bẖaripur rahi▫ā so▫ī.
There is no end to the treasure of devotion; the Lord is pervading everywhere.

ਨਾਨਕ ਸਾਚੁ ਕਹੈ ਬੇਨੰਤੀ ਮਨੁ ਮਾਂਜੈ ਸਚੁ ਸੋਈ ॥੪॥੧॥


Nānak sācẖ kahai benanṯī man māʼnjai sacẖ so▫ī. ||4||1||
Nanak utters this true prayer; one who purifies his mind is True. ||4||1||


ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ॥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ॥


Waheguru Guru Ji Ka Khalsa
Waheguru Ji Ki Fateh

Featured Columns

“Kesri” – movie vs reality

The “Akshay Kumar” starrer “Kesri”, which reached the cinema theatres in the mid of march 2019, was more...

Muslim Groom Wears Turban To Thank Sikhs Who Spread Peace Amid Delhi Riots

Abdul Hakeem, a Muslim man from Gidderbaha, Punjab, wore a turban to his wedding for a heartwarming reason...

International documentary on Guru Nanak Dev premiered

The first premier of an international documentary on “Guru Nanak-The Founder of Sikhism: Life and Legacy” was...

Blending Traditions, Greek Orthodox Man and Sikh Fiancee Marry Twice

A popular Australian TV show on the SBS network titled ”Marry Me, Marry My Family” aired an episode...